Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halk Ezgileri Oda Orkestrası

Halk Ezgileri Oda Orkestrası || The Folk Melodies Chamber Orchestra

Halk Ezgileri Oda Orkestrası
Halk Ezgileri Oda Orkestrası 2016 tarihinde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi MüzikKültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, Türkiye’nin farklı yerlerindekibirçok üniversiteden katılım sağlayan öğretim elemanlarının kendi istekleri ve çabalarıdoğrultusunda kuruldu. Orkestra, özellikle Türkiye’nin müzikal değerlerini evrenselmüzik anlayışı içerisinde sentezleyip kullanmayı, yöresel müziklerimizi geniş kitlelereduyurmayı, sevdirmeyi, yurt içinde ve dışında gerçekleşen festivallerde ülkemizi temsilederek müziğimizi dünyaya tanıtmayı, yeni ve eskiyi tutarlı bir bütün olarak bir aradasunmayı amaçlamaktadır. Orkestra bu amaç çerçevesinde, 2017 yılında Polonya –Poznan’da “13th International Festival Universitas Cantat 2017” ve Kalisz şehrindeyapılan “IV Kaliski Festiwal Chóralny” festivallerinde ülkemizi en iyi şekilde temsiletmiştir. Orkestra ayrıca, yapılan etkinliklerle müzik eğitimine katkı sağlamayıhedeflemiş, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile aynı sahnede beraberperformans sergileyerek birlikte iş yapabilme ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleriniamaçlamıştır. Orkestra, bu özelliği ile birçok öğrencinin oda müziği eğitimi yaşantılarınadoğrudan katkı sağlamayı görev edinmiştir. Halk Ezgileri Oda Orkestrası hedefleridoğrultusunda önemli bir misyonu yerine getirmeye özen göstermekte, mezun olanöğrencilerinin yerine her yıl yenilenen öğrenci kadrosuyla müzik yaşantısını devamettirmeyi planlamaktadır.

Orkestra adınaProf. Dr. Zeki NACAKCI

The Folk Melodies Chamber Orchestra
The Folk Melodies Chamber Orchestra has been founded within the scope of “TheAdministration of the Centre for Study and Research of Musical Culture” by enthusiasticacademic staff from a number of universities throughout Turkey. The orchestra aims touse traditional elements of Turkish musical culture by synthesizing internationalelements, to acquaint audiences with traditional Turkish music, to help peopleappreciate Turkish traditional folk music, to represent Turkey in both domestic andinternational festivals, to present the old values and new together in one piece. Besides,the orchestra also aims to contribute to music education by putting students studying infirst, second and third cycle degrees on stage. The orchestra considers that contributingto students’ music education experiences directly is an important duty. The FolkMelodies Chamber Orchestra plans to continue its performances with new studentsannually.
On behalf of the orchestraAssoc. Prof. Zeki NACAKCI


KADIN (ladies)

ERKEK (gentlemen)

TOPLAM (total)

Şef (conductor)

2

Sanatçı/Solist (artist/singer)

5

Orkestra / koro üyeleri (Group members)

25

Misafir (guest)

2

Yardımcı Personel (additional persons)

1

TOPLAM

35

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halk Ezgileri Oda Orkestrası
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halk Ezgileri Oda Orkestrası
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halk Ezgileri Oda Orkestrası
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halk Ezgileri Oda Orkestrası
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halk Ezgileri Oda Orkestrası
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halk Ezgileri Oda Orkestrası
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halk Ezgileri Oda Orkestrası
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halk Ezgileri Oda Orkestrası