Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu

 

 

Türk musikisinin gelişimini ve form çeşitliliğini gösteren güzel nağmeleriyle, Anadolu coğrafyasındaki geleneksel müzik yapılarının ve bunun en güçlü yansımasını teşkil eden Türk Müziği’nin asırlara ışık tutan kadim mirasından örnek eserler.