Dr. Öğr. Üyesi Kadri YILMAZ Erdal

1984 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul eğitimini Ankara, ortaokul ve lise eğitimini Isparta’da tamamladı. 2007 yılında lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince, ses kayıt teknolojilerine olan ilgisi kapsamında özel stüdyosunda müzik prodüksiyonu üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2012 yılı itibariyle Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde müzik teknolojisi alanı ile ilgili dersleri yürütmüş ve üniversite bünyesinde yapılan pek çok etkinlikte yer almıştır. 2017 yılında Süleyman Demire Üniversitesi’nde Sanatta Yeterlik kapsamında elektronik müzik, ses tasarımı ve bu alanlarla ilgili çalışmaların yapıldığı stüdyo ve laboratuvarlar üzerine tezini tamamlamış ve 2018 yılından itibaren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzik Teknolojileri bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Kadri YILMAZ Erdal